BOVAG Bemiddeling

Bij BOVAG aangesloten bedrijven zijn verplicht om klachten van particuliere klanten conform de geldende voorwaarden op te lossen. Mocht dit niet naar tevredenheid gebeuren, dan kunt u een beroep doen op bemiddeling door BOVAG. Onze medewerkers proberen op onafhankelijke wijze een conflict 'in der minne' te schikken. Volgens een reglement dat vooraf aan beide partijen wordt voorgelegd, wordt geprobeerd voor beide partijen een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet (of geeft u geen voorkeur aan bemiddeling), dan kunt u ervoor kiezen om de kwestie voor te leggen aan de geschillencommissie.

BOVAG bemiddelt in geschillen die betrekking hebben op de uitvoering en interpretatie van de BOVAG-garanties, -lesovereenkomst, -huurovereenkomst en -leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan een bemiddeling, die telefonisch en waar nodig schriftelijk plaatsvindt, zijn geen kosten verbonden. Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen een technische onderzoek gewenst of zelfs noodzakelijk is alvorens er een bemiddelingsvoorstel kan worden uitgebracht. Een technisch deskundigenonderzoek wordt in beginsel verricht door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de partij die opdracht geeft tot een dergelijk onderzoek.

Contact

Particuliere klanten van bij BOVAG aangesloten bedrijven kunnen contact opnemen met de afdeling Bemiddeling van BOVAG via telefoonnummer 0900 269 22 68 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, € 0,35 pm) of via e-mail.

U kunt een klacht ook schriftelijk voorleggen; gebruik daarvoor het vragenformulier bemiddeling (pdf). Print een exemplaar voor uw eigen administratie en stuur het volledig ingevulde formulier, eventueel met relevante documenten, naar:

BOVAG Bemiddeling
Postbus 1100
3980 DC Bunnik

LET OP: Bovenstaande procedure geldt niet voor klanten van bij BOVAG aangesloten autowasbedrijven. Zij kunnen zich rechtstreeks wenden tot de expertisebureau’s ITEB en DEKRA Onderzoek. Klik hier voor meer informatie.