Certificaat Erkend Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook in de autobranche vinden veel bedrijven het belangrijk deze speerpunten te integreren in hun bedrijfsvoering. Want niet alleen de auto’s in de showroom worden in hoog tempo milieuvriendelijker, ook het autobedrijf zelf meet zich een ‘groen’ imago aan.

BOVAG heeft om die reden in 2009 het Erkend Duurzaam certificaat gelanceerd. Bedrijven die lid zijn van BOVAG kunnen gecertificeerd worden als zij aantoonbaar duurzaamheid en MVO in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN. Ieder jaar moet het bedrijf opnieuw bewijzen dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan certificering. De organisatie van Erkend Duurzaam is inmiddels belegd bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche. Halverwege 2011 zijn rond de 500 bedrijven gecertificeerd.

Uitgebreide informatie

English version